Alçı Sıva

Alçı bugünümüzde en çok sarfedilen yapı malzemelerinden biridir. Dekoratif yönden güzel olmasının yanısıra ısı geçirgenliği olmayan bir malzemedir. Hem de uygulandığı duvarlarda çok düzgün bir yüzey elde edilir. Fakat bu programın profesyonel elemanlar doğrulusunda yapılması lazım olur. Aksi durumda iyi bir manzara elde edilmez.İzmir ve Ege Bölgesinde detaylı inşaat konularında etkinlik gösteren firmamız alçılamanın öneminin farkında olup konusu ile ilgili eksper ekipleriyle sizin dekorasyon ihtiyaçlarınızı en kusursuz biçimde yapmak amacıyla hesaplı fiyatlarıyla hizmetinizdedir..

ALÇI NEDİR?

Alçı taşı dünyanın varoluşundan bu yana tespit edilen düşük yoğunlukta bir taştır. İşlendikten sonra çok detaylı tüketimi olan taş, bugün dünyanın çoğu üklesinde ev ve işyerlerinin duvar ve tavan kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yanmazlığı ve dayanıklılığı ile bütün dünyada bina ve yangın sigortası otoriteleri doğrulusunda kabul görmektedir. İnsan hayatı amacıyla toksik olmayan alçı taşı, bitki ve hayvan hayatını ise destekleyici kalitede olmasından iç mekan yapı malzemelerinin asli taşıdır.

Alçı taşı (jips) natural olarak meydana gelen ve iki mol su sahibi olan bir Kalsiyum Sülfat mineralidir. Bileşiminde iki molekül kristal su tespit edilen jipsin (CaSO4 2H2O), yarım molekül su kalcak biçimde, ısı verilerek uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen, suyla karıştırılınca yine katılaşarak bağlayıcılık özelliği taşıyan bir yapı malzemesidir.

Gazbeton,tuğla, beton,bimsblok,brütbeton ve aynısı malzemelerin ya da kaba sıvanın üstüne alçıdan oluşturulan ve üstüne yapılacak olan uygulamaya katman meydana getiren yüzeye alçı sıva denir.

Alçı sıvalar makine ve el ile yapılmak üzere ikiye ayrılır.

ALÇININ SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

Yanmazlık
Isı Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Hafiflik
İşleme ve tamir kolaylığı
Kolay biçim alma,kolay montaj
Bakteri üretmeme
Rutubet dengeleme
Yüzeye soluk aldırma
Yangın önleme
Her türlü yapıya idealluk

ALÇININ KULLANILDIĞI YERLER

Kalkınmış ülkelerin tüketimleri ele alındığında alçının inşaat pazarındaki önemi gün geçtikçe önemini daha çok kazanmaktadır.

Günümüzde alçı taşı tüketiminda, genel toplamın % 5’ i zirai amaçlı, %10-15 kadarı ise saniyesel kullanım olarak adlandırılabilecek uygulamalarda tüketilmektedir. Geri kalan alçı taşının tamamı inşaat pazarında sarfedilen alçı türlerinin imalatında tüketilir.

Bu gün inşaat pazarında sarfedilen sıva alçısı, kartonpiyer alçısı, saten perdah alçısı ve makine sıva alçısı gibi toz alçı mamülleri kullanım miktarları gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra alçı ile hazır bina bölme duvarları, panolar, blok kriş ve tavanlar yapımında kullanılmaktadır

ALÇININ FAYDALARI NELERDİR?

Kapalı bir hacimde tespit edilen su buharı, hacmi çevreleyen dış yapı elemanlarının yüzeylerine ilişki ettiğinde soğuşarak yoğuşur ve yapı elemanlarının ıslanmasına bundan dolayı da elemanın yüzeyinde su lekelerine ve çiçeklenmelere namacıyla olur. Alçı ise ısı iletkenliğinin düşük olması bundan dolayı yalnız yoğuşmayı geciktirmekle kalmaz, aynı vakitte boşluklarında mühim bir oranda bölge nemini ve kondansasyon suyunu absorbe edip, iç hacimde bağıl nemin azalmasını sağlayarak yoğuşmayı azaltır. Buna ek olarak nem azaldığında alçı kendi bünyesindeki nemi bölgea sunarak bölgeın yeterli derecede nemli kalmasını sağlar ve bu suretle kaloriferli evlerde hayat koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Geleneksel bir yapı malzemesi olan alçı, ısı yalıtımı ve başka olumlu özellikleri namacıylaiyle bugünümüzdeki yapıların duvar konstrüksiyonlarının estetik, konfor ve insan sağlığı yönünden standardını yükseltecek kalitededir. İnşaat pazarında, doğadan basitçe elde edilip işlenebilen alçı malzeme tüketiminin yükselmesi ile en az enerji sarfiyatıyla yüksek performanslı ürün elde edilebilecek ve binalardaki ısı kayıbı da azalacaktır.

Alçı malzeme doğru olarak ve ideal yerlerde uygulandığında, mimariye çok geniş imkanlar tanıyan ve yüzyıllarca bozulmadan kalan bir malzemedir. Hem de tahmin edildiğinin aksine alçı malzeme çimento ve kireç aslili malzemelerden maliyet yönünden daha ekonomiktir.

Alçı Sıva Nasıl Yapılır?

Alçı sıva makine ve elle olmak üzere iki biçimde yapılır.
Uygulamaya başlamadan evvelce beton, bürut beton üzerindeki bozuklukları çapakları temizlemek lazım olur.
Sıva yapacağımız yerleri yani yüzeyleri tozdan tutunmayı engelleyici durumlardan temizleyin.
Kuru ve sıcak yüzeyleri ıslatmak lazım olur.
Tutunmayı daha güçlü duruma getirmek amacıyla düz yüzetleri tırtıklamak lazım olur.

Call Now ButtonTeklif Alın