Doğal Taş Zemin Döşeme
DOĞAL TAŞ ZEMİN KAPLAMALARI

Doğal taş çekme dayanımı çok düşük, buna karşılık basınç dayanımı yüksek olan bir yapı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesine göre yapı taşları homojen, sert, iyi oluşmuş, damarsız, çatlaksız, yarıksız, dona dayanıklı ve ocak suyunu kaybetmiş olmalıdır. Levha yapılı, şistli taşlar, oluşumlarını şimdilik tamamlamamış yumuşak taşlar, uzun vakit hava etkilerine açık kalmış yıkıntı taşları ile kırılınca kesitleri sedef gibi ya da pul pul olan taşlar, sert de olsalar, harca yapışma yetenekleri olmadığından yapıda kullanılmazlar.

Doğal taşın döşeme kaplaması olarak kullanıma uygunluğu, taşın fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olmakla beraber, Ocaktan çıktıktan sonra gördüğü işlemlere de bağlıdır. Doğal taşların su emme kabiliyeti ve miktarı, taşın basınca mukavemetini olumsuz yönde etkiler. Diğer taraftan taşlarda gözenekliğin çoğalması, hacim ağırlığını artırdığı gibi taşın mukavemetini de düşürmektedir. Genelde taşlar dayanıklı ve statik yapı malzemesi olarak görünmelerine karşın, çekme ve gerilmeye karşı mukavemetleri azdır. Doğal taşların mekanik dayanımı, suyu geçirmemesi, ısı yalıtımı, yangına mukavemeti ve detaylılığı aranılan özelliklerdir .

Doğal taşların yapıda döşemede kullanılması taşların mukavemetine bağlıdır. Hem de kullanılabilmeleri amacıyla işlenebilirliği ve düzgün yüzey elde edilmesi yapı amacıyla çok önemlidir. Taşın renk dokusunun estetik değer yönünden büyük önemi vardır. Doğal taşlar, oluşumlar neticesi ortaya gelen değişik iç oluşturulan sebebiyle değişik özellikler gösterir. Bu amaçla yapıda kullanma yeri ve amacına göre bu özelliklerin denetim edilmesi, en az alakalı standartta verdiği sınır değerlerin içersinde olması gerekir.

Örneğin; Ocaktan çıkarılmış çatlak ve hava tesiriyle ayrışmış kısımlar bulunmamalı, birim hacim ağırlığı 2.55 gr/cm3’ten ufak, ağırlıkça su emme yüzdesi S %1.8’den büyük, dona dayanıklılık deneyi yapıldığında bulunacak ağırlık azalması %5’ten çok, aşınma deneyi uygulandığında bulunacak netice 10-15 cm3/50 cm2’den çok, vuruş deneyi neticesi 0.6-1.2 N/mm2’den ufak, basınç dayanımı püskürük taşlarda 120-140 N/mm2’den, tortul ve başkalaşmış taşlarda 35-50 N/mm2’den ufak, eğilmede çekme dayanımı püskürük taşlarda 7.5-8 N/mm2’den, tortul ve başkalaşmış taşlarda 3-5 N/mm2’den ufak olmamalıdır. 

Döşeme kaplama malzemesi olarak seçilecek taş türünün tespitinde taşın dokusuna, damarlarına, aşınma mukavemetine, işlenebilme özelliğine ve estetik manzaraüne ilgi edilmelidir. Özellikle kaplamalar 2-6 cm kalınlıklarında, alçı, çimento harcı ile yapıdaki yerine uygulanabilmektedir. Ancak değişik taş türlerinin bir arada kullanılması esnasında özellikleri birbirine yakın taşlar seçilmelidir. Aşınma tesirine maruz kısımlarda sert taş bordürler kullanılmalı ya da metal elemanlarla takviye yoluna gidilmelidir.

Döşeme kaplaması olarak sıkça sarfedilen natural taşlar:

• Mermer

• Granit

• Bazalt

• Traverten’dir.

Doğal taş döşeme kaplamalarının programı hepsinde aynıdır. Bu tip döşeme kaplamaları en az 3 cm 450 dozluk harç ile döşenir. Gerekiyorsa taşıyıcı döşeme yüzeyi tesviye betonu ile düzgün bir duruma getirilir. Malzeme kalınlığı değişmekle beraber döşemelerde en az 2 cm kalınlığındaki plakalar kullanılır. Derzli olarak oluşturulan bu kaplamalar, döşeme işleminin tamamlanmasından sonra bu derzler beyaz çimento şerbeti ile doldurulur. En son aşamada yüzeylerine cila sürülür.

MERMER KAPLAMA

Billurlaşmamış kireçtaşlarının yüksek sıcaklık, basınç ve kesme gücü tesiri altında değişiklığa uğraması neticesinde oluşmuş beyaz ya da renkli, damarlı ya da damarsız bir tür kireçtaşıdır (CaCO3).

Mermerler %95 kalsit, az miktarda silis, silikat ve demiroksit gibi minerallerden ortaya gelir. Yapılan şistlidir. Çeşitli renk ve desenlere sahiptirler. Beyaz ve grimsi renkte olabileceği gibi değişik madde oksitleri ile mor, yeşil, kırmızı, pembe ve kara renkte olur. Arada sırada de damarlar durumunda renkli oluşları daha güzel manzara verir.

Mermerler homojen yapılı, içersinde boşluk olmayan, kristalli, orta sertlikte, işlenmesi basit bir taştır. Mermerlerde kristaller iri taneli, sık dokulu, boşluk bırakmadan birbirine girmiş durumdadır. Bu amaçla dona karşı dayanıklıdır. İyi işlendiği takdirde ince levhalar durumuna gelebilir. Ancak hava kirliliğinin çok bulunduğu yerlerde zehirli gazlardan etkilenerek aşınma, renk solması ve matlaşma görülebilir. Bununla beraber boyalarla çok acele etkilenir, leke tutar. Mermer plak durumunda sarfedilen bir taş çeşididir. 

İyi bir mermer plakarının damarları uzunluğuna paralel, rengi bulutlu, benekli ve çarpık, yoğunluğu 2500 kg/m3, basınca mukavemeti ise 600 kg/cm2’den az olmamalıdır. Hem de mermerler çok iyi cila kabul ederler. Mermerin yağ, pas ve ateş (800 °C) tesirinden zarar gören bir malzeme bulunduğu unutulmamalıdır.

GRANİT KAPLAMA

Kuvars, feldispat ve mikadan oluşan, detaylı renkte çok sert bir taştır. Renkleri çoklıkla mavimtrak esmer, gri, yeşil gri olmalarına karşılık içersinde ihtiva ettiği birtakım mineraller sebebiyle pembe ve yeşil olanları da görülebilir. Yapısında kuvars kristalleri bulunup, bunların miktarı arttıkça sertliği de artmaktadır. 

Granit sert ve sıkı dokulu, basınç mukavemeti yüksek bir döşeme kaplama malzemesidir. Sert oluşları sebebiyle işlenmeleri zordur. Basınca karşı dirençleri 1600-2400 kg/cm2, yoğunluğu 2600-2800kg/m3 arasındadır. Fazla gözenekli olmadığı amacıyla de dış şartlara ve aşınmaya dayanıklıdır. Renkleri solmaz, iyi cila kabul eder. Dayanıklı olması sebebiyle dış mekanlarda kullanıma uygundur. Bileşimindeki minerallerin yüksek sıcaklıklarda değişik genleşme özellikleri göstermesinden ötürü ani ısı değişikliklerine dayanıklı değildir. Granitin yangına dayanıklılığı azdır.

BAZALT KAPLAMA

Feldispat asıllı, çok yoğun ve yüksek mukavemetli az çok koyu renkte bir tür yanardağ kütlesidir. Bazalta şekil verilmesi güç olmasından erğitilerek kullanılması tercih edilmektedir. Bazaltın birim hacim ağırlığı 2780-3000 kg/m3 arasında değişir.

Çoğunlukla yarı kristalleşmiş, camsı dokulu, ağır, homojen ve sert bir taştır. Ancak aşırı derecede camsı bazaltlar kullanıldığında lekeler ve kılcal çatlallar ortaya getirecek güneş eş yanığı tesirine karşı önlemler alınmalıdır. Rengi genelde kara ya da koyu mordur.

 Ağır ve koyu renkli olmaları içersindeki magnetik kristalinden ileri gelmektedir. Yoğun, iri taneli, dayanıklı taşlardır. Basınca dayanımı çok yüksektir. Basınç dayanıklılığı granitlerden daha çokdır. Ancak işlenmesi zor ve pahalı bulunduğu amacıyla tüketimi biraz sınırlı olmaktadır. Cilalandığı vakit kaygan bir yüzeye sahip olur. Bu amaçla ıslak zeminlerde kullanılırken alakalı olmak gerekir.

TRAVERTEN KAPLAMA

Rutubetli iklim şartlarında tatlı ve sıcak su kaynakları civarında, göllerde, kalsit ve birtakım durumlarda aragonit kristallerinin ardalanmalı bantlar ve kısmen porozite oluşturacak şekilde birbirlerine kenetlenmesi neticesi ortaya gelen bir taştır.

Daha açık bir ifadeyle sıcak su kaynaklarındaki tortulardan oluşmuş, üstünde kurt şeklinde gözenekler tespit edilen çoklıkla açık gri-bej renkli bir tür kireçli taştır. Bu oluşuma yüksek ısılı ve kalsiyum bikarbonatlı magma suyunun yeryüzüne çıkışı esnasında denk geldiği basınç namacıyla olur. Yapısının gözenekli olmasının sebebi de bu oluşum esnasında içersinde tespit edilen bitki sapı, kökü ve yaprağının vakitle çürüyerek boşluk yaratmasıdır.

Traverten, dokularında tespit edilen gözenekler sebebiyle hafif, sertliği ise değişkendir. Renkleri beyaz, san, bej, hem, kahverengi, açık pembe ve esmer gri olabilir. Travertenin Ocaktan çıktığı vakit yumUşak ve işlenmesi basit bir yapısı vardır. Hava ile temasında Ocak nemini kaybederek sertleşir. Yeterince sertleşmemiş, çatlaksız ve homojen sertlikte olmayan travertenler kullanılmamalıdır. Cilayı iyi kabul etmez, perdah yapabilir ya da hafif şekilde murçlanabilir. Gözenekli olmasından döşeme kaplaması olarak kullanıldığında donlardan etkilenmektedir.

Doğal Taş Döşeme
Call Now ButtonTeklif Alın